Muuruveden kotiseutumuseo

Muuruveden Kotiseutuyhdistys ry ylläpitää Kotiseutumuseota. Kotiseutumuseolla on kolme rakennusta;
Päärakennuksessa on teemoittain valokuvin sekä ja esineiden kertomana katsaus Muuruveden historiaan. Teemoja ovat mm. kirkon rakennus, koulutoiminta, puutavaran käsittely ja uitto, Maatalousoppilaitos ja sotavuodet. Näytteillä on esim. suutarin työkalut ja pellavan ja villan käsittelyssä käytetyt rukit ja loukut.

Päärakennuksen yläkerrassa on talonpoikaista kotitalouksissa käytettyä esineistöä, vaatetusta sekä runsaasti tuohiesineitä kuten kontteja, tuohivirsuja ja koreja. Esineet ovat 1800-luvun lopulta vuoteen 1960 asti.

Makasiinirakennuksen alakerrassa on metsästyksestä ja kalastuksesta kertovaa esineistöä ja makasiinin yläkertaan on sisustettu savupirtissä käytettyjä kalusteita ja tarvekaluja, mm. kangaspuut, juomaleilejä, kirnuja, jauhinkivet, kätkyet ym.
Konehallissa on vanhoja maatalouskoneita, mm. puimakone, vanhoja rekiä, haravakoneita ym.

Yhteystiedot:

Museo on avoinna sopimuksen mukaan, lisätietoja Antti Hämäläinen, puh. 040 – 766 88 91
tai Kotiseutuyhdistyksen pj Anna Koivukoski, puh. 050-547 37 88.

Muuruveden Kotiseutumuseo
73460 Muuruvesi